از مواد شوینده شیمیایی خودداری کنید: ما به شدت شما را از استفاده از مواد شوینده شیمیایی (مانند استون، سقز و پاک کننده های همه منظوره) برای تمیز کردن کیف چرمی خود منع می کنیم. مواد شوینده شیمیایی ممکن است روی سطوح دیگر کار کنند اما تأثیر منفی بر طول عمر چرم دارند. بنابراین اگر می خواهید کیف خود را تمیز کنید بهتر است از این محصولات استفاده نکنید. هنگام تمیز کردن کیف خود نیز باید از حلال ها اجتناب کنید زیرا این محصولات به چرم نیز آسیب می رسانند.